Privacy

Privacy Verklaring WIJdezorg

WIJdezorg heeft als primaire doelstelling het leveren van zorg en diensten. Ten behoeve van de realisatie van die doelstellingen is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.

Vanwege de verwerking van vertrouwelijke gegevens is bij WIJdezorg de privacy van betrokkenen conform wet-, regelgeving, normen en beroepscodes aantoonbaar beschermd.

WIJdezorg realiseert privacybescherming en informatiebeveiliging op basis van de volgende uitgangspunten:

Privacy beschermen en informatie beveiligen op basis van een afgewogen, samenhangend en werkzaam geheel van maatregelen op het gebied van gedrag, organisatie en techniek.
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatregelen is belegd in de lijn; leidinggevenden en medewerkers hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid;
WIJdezorg realiseert privacybescherming en informatiebeveiliging vanuit het principe “Privacy & Security by Design & Default”, door systematisch beleid te bepalen, risico’s te analyseren, maatregelen te nemen, te implementeren en toe te zien op de uitvoering. Dit alles aantoonbaar in lijn met wet- en regelgeving;
Het “Team Informatiebeveiliging” fungeert als adviespunt en de functionaris gegevensbescherming (FG) als intern toezichthouder voor de hele organisatie.

De volledige Privacyverklaring – met als doel bestaande wetgeving op het gebied van privacybescherming te vertalen naar interne richtlijnen en procedures – zal binnenkort worden gepubliceerd.